Řečany nad Labem - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Důležité odkazy - pomoc a poradenství

Obecní úřad doporučuje občanům níže uvedené kontakty pro řešení různých životních situací.

 • Policie ČR - 158
 • Záchraná služba - 155
 • Hasičský záchraný sbor - 150
   
 • Evidence pálení - Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru

 Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů.

Pomoc obětem kriminality
257 317 110 NONSTOP

Bezodkladná kombinovaná pomoc BKB obětem kriminality obsahuje:

 • poskytnutí právních informací
 • psychologické poradenství
 • sociální poradenství

Pomoc v Bílém kruhu bezpečí poskytují odborně způsobilí poradci, konkrétně právníci, psychologové, sociální pracovníci, lékaři. Všichni jsou zpravidla ve svém oboru uznávanými experty, kteří svůj volný čas a znalosti věnují pomoci obětem v občanském sdružení.

Více informací naleznete zde: Bílý kruh bezpečí  (samostatný web v novém okně)


DONA Linka

„Domácí násilí je nejrozšířenější formou násilí vůbec, přičemž je současně formou nejméně kontrolovanou a co do své frekvence a závažnosti nejvíce podceňovanou.“

Schneider, H. J.

http://www.donalinka.cz/templates/images/header.jpg

 • specializovaná celostátní služba telefonické krizové pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím
 • pracuje v nepřetržitém provozu od 11. září 2001
 • pomáhá každému, kdo se cítí ohrožen domácím násilím nebo je svědkem domácího násilí
 • pomáhá profesionálům, kteří při výkonu svého povolání přicházejí do prvního nebo opakovaného kontaktu s osobou ohroženou domácím násilím
 • respektuje anonymitu klientů
 • respektuje požadavek diskrétnosti
 • garantuje vysoký standard služeb

Více informací naleznete zde: DONA linka  (samostatný web v novém okně)


SKP centrum o.p.s.

Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

skp centrum

Posláním obecně prospěšné společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s. je POMÁHAT VSTÁT osobám v tísni a osobám ohroženým sociálním vyloučením: seniorům, zdravotně postiženým, lidem v krizi a bez přístřeší, obětem domácího násilí, dětem a mladým dospělým bez fungujícího rodinného zázemí, příslušníkům minorit. Provozujeme pro ně efektivní a vzájemně provázaný systém sociálních služeb. Na trhu sociálních služeb působíme od roku 1992. 

Tradice zavazuje.

Více informací naleznete zde: SKP Centrum  (samostatný web v novém okně)


Linka důvěry Ústí nad Orlicí se představuje

Linka důvěry Ústí nad Orlicí

„Linka důvěry, dobrý den… „ první slova, která klient uslyší po zavolání na naše pracoviště. Základním posláním Linky důvěry je poskytovat lidem okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné životní situaci prostřednictvím telefonické komunikace. Je tu pro každého člověka, který potřebuje pochopení, podporu a pomoc s řešením své situace.

Výhodou je rychlá a snadná dostupnost, anonymita. Službu poskytujeme za cenu běžného hovoru.

Zájemci o naši službu nám mohou zavolat na pevnou linku 465 52 42 52 fungující v nepřetržitém provozu, mohou využít volání prostřednictvím SKYPE, uživatelské jméno linka.duvery.uo v čase 9-21h každý den, poslední možností je napsat nám na e-mail: napis@linkaduveryuo.cz (v tomto případě garantujeme odpověď do 4 kalendářních dní).

Více informací naleznete zde: Linka důvěry Ústí nad Orlicí  nebo kliknutím na logo (samostatný web v novém okně)