Řečany nad Labem - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Regulační plány obce

Regulační plány obce Řečany nad Labem

Regulační plán je podrobnější územně plánovací dokumentací, která zpřesňuje koncepci územního plánu. V řešeném území stanovuje podmínky pro využití pozemků, pro umístění a uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí.

Regulační plán Za Borkem 1

Regulační plán Za Borkem 1

plochaRP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 372,69 kB

Regulační plán Za Borkem 2

Návrh řešení dopravy

RP Borek2-cist_doprava.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 555,3 kB

Výkres širších vztahů

RP Borek2-cist_sirsi_vztahy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 394,46 kB

Technická infrastruktura

RP Borek2-cist_technicka_infrastruktura.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 539,57 kB

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

RP Borek2-cist_zpf.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 200,19 kB

Opatření obecné povahy - regulační plán

Opatření obecné povahy - regulační plán.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 985,87 kB

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 242,12 kB

Koordinační výkres

koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 716,87 kB

Hlavní výkres

hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 663,8 kB

Rozdělení RD do skupin - výkres

rozdělení RD do skupin - výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 84,77 kB

Regulační plán Řečany Západ

Návrh řešení dopravy

RP-řečany-zapad-N-doprava.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 870,96 kB

Koordinační výkres

RP-řečany-zapad-N-koordinacni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,4 MB

Hlavní výkres

RP-řečany-zapad-N-hlavni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,08 MB

Vzorové příčné řezy

RP-řečany-zapad-N-pricne_rezy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 58,69 kB

Výkres širších vztahů

RP-řečany-zapad-N-sirsi_vztahy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 530,12 kB

Rozdělení RD do skupin

RP-řečany-zapad-N-skupinyRD.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 179,13 kB

Návrh technické infrastruktury

RP-řečany-zapad-N-technicka_infr.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 901 kB

Vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

RP-řečany-zapad-N-vps.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 258,63 kB

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

RP-řečany-zapad-N-zpf.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 689,54 kB

Opatření obecné povahy

NÁVRH - Opatření obecné povahy konečná verze.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,31 MB