Řečany nad Labem - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Informace o obci - současnost

Současnost obce

Východočeská obec Řečany nad Labem s částí obce Labětín leží necelých 7 km západním směrem od Přelouče, uprostřed rozlehlých úrodných polí. Severní částí katastru protéká řeka Labe. Když projedete mostem nad ní, dostanete se do obce Kladruby nad Labem se státním hřebčínem chovajícím koně pro reprezentační potřeby.

Mapa obce (PDF) s odkazem na repliku první písemné zmínky o obci Řečany nad Labem z 22.7.1289

V obci žije v současné době kolem 1 350 obyvatel. V obci se nachází obecní úřad s knihovnou, obecní dům se zdravotním střediskem (praktický lékař pro dospělé, dětský lékař, stomatologická ordinace a lékárna), nákupní středisko Jitřenka, pošta, malé obchůdky s potravinami a pohostinství.
Rozvoji podnikání napomáhá podnik Lesoškolky, a řada drobných živnostníků a firem.

Řečany nad Labem

Autorka fotografie:  Vendula Šoltová.

Jeden z nádherných červnových víkendů, kdy slunce zlehka probouzí naši obec.Řečany nad Labem

Autor fotografie: Tomáš Řehák a Tomi Aviation.

Většina nemovitostí v obci je napojena na veřejný vodovod, plynovod a na veřejnou kanalizaci včetně ČOV.

Rok 2011 byl pro naši obec velmi významný, neboť obec získala svůj znak a prapor. Ten si občané zvolili v obecní anketě a podrobněji se o něm dočtete také v v knize Řečany nad Labem a Labětín kdysi a dnes.

Historické první rozsvícení vánočního stromu a Slavnostní žehnání obecního znaku a praporu 26.11.2011

Kliknutím na obrázek se dostanete do fotogalerie (samostatný web v novém okně)

Žehnání

Videozáznam z akce

Občanská vybavenost

V obci se nachází základní a mateřská škola, ke které patří tělocvična a školní jídelna. V areálu školy je travnaté hřiště, běžecká antuková dráha, asfaltová plocha na basketbal a školní zahrada.

Mateřská škola má dvě oddělení, které se nachází v samostatné budově zrekonstruované a zateplené v roce 2013.

Sportovně – rekreační areál v Řečanech nad Labem najdeme na severním okraji obce, při výjezdu na Kladruby nad Labem. V areálu hřiště se nachází dvě fotbalová hřiště, antukové hřiště na volejbal a tenis.

Kultura, spolky a tradice v obci

Tradice a zvyky

Mezi ně můžeme zařadit tradiční ples Základní školy, Šibřinky pod vedením TJ Sokol, Dětský den pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů Řečan a TJ Sokol, Rozloučení s prázdninami pod vedením Sboru dobrovolných hasičů z Labětína a Žen Labětína, turnaj "Souboj ulic o pohár starostky obce“, také soutěž "O nejlepší koláč", tradiční pouť, posvícení a rozsvícení vánočního stromu.

Stavění máje patří taktéž ke každoročním tradicím. Navečer před svátkem 1. máje se pořádá tradiční pálení čarodějnic.

Spolky

V současnosti v Řečanech a Labětíně funguje Sbor dobrovolných hasičů (každá část obce), TJ Sokol, Rybáři, Sportovní klub Řečany nad Labem 1920,Ženy Labětína, Myslivecké sdružení, Aikido, Klub vojenské historické techniky a Klub důchodců. Více info ke spolkům naleznete v sekci Spolky a sdružení.

O historii jednotlivých spolků se dočtete v knize Řečany nad Labem a Labětín kdysi a dnes.

Životní prostředí a budování v obci

Občané obce se snaží pečovat o svá obydlí, okolí svých domů. O veřejnou zeleň, čistotu a celkové životní prostředí se obec stará svépomocí. Jsou upravována veřejná prostranství, tvořeny odpočinkové a aktivní zóny jak v části Labětín, kde se zlikvidovala nevzhledná skládka a dnes na jejím místě je krásná zatravněná plocha pro různé využití, tak i v Řečanech n.L..

Koncem roku 2013 byl znovu zakoupen do majetku obce bývalý Dům služeb. Obec má záměr v něm vybudovat Komunitní bydlení pro seniory. Vizualizace projektu „Komunitního domu pro seniory“ je v článku architektura obce v knize Řečany nad Labem a Labětín kdysi a dnes

V roce 2014 se dokončila výstavba místní komunikace Polní a Úzké v Labětíně a zároveň se provedla rekonstrukce Obecního úřadu a školní jídelny, která spočívala v zateplení budov a výměny oken a dveří. V tomto roce se také v obou obcích vyměnil starý drátový rozhlas za nový bezdrátový a zřídil se systém na hlídání vodních toků, který má obec včas informovat o možných povodních. Také byl vytvořen Povodňový plán obce.

Na jaře 2015 bylo nutné přejmenovat současnou ulici Polní v Řečanech z důvodu duplicity názvu ul. Polní v Labětíně. Ul. Polní v Řečanech byla přejmenována na ul. Luční. Tento rok byl rokem obecních oslav. Ještě před nimi se vybudovala dlouho očekávaná asfaltová komunikace v ul. Na Kopečku v Řečanech a zaměstnanci obce opravili chodník v parku u kostela.

Rozhodování o budoucím směřování obce a dalších aktivitách můžete sledovat v Řečanském zpravodaji a na webových stránkách obce.