Najdete nás na sociálních sítích

 
 


 

GObec - Internetový mapový server

Gobec - Řečany nad Labem

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Důležité informace ke COVID-19

Nouzový stav

Krizový plán

Mimořádné opatření k vyhlášenému nouzovému stavu

Krizový plán obecního úřadu Řečany nad Labem

 

Vážení spoluobčané, vzhledem k mimořádným opatřením státu ve věci šíření koronaviru naše obec přijala opatření k bezproblémovému chodu. Pokud nepotřebujete, tak se spíše držte doma a omezte sociální kontakt. Tuto situaci využijte k odpočinku, klidu a trávení hezkých chvil s vašimi blízkými. Naše obec je připravena vám v případě potřeby pomoci. Věříme, že se vše brzo přežene a budeme se moci vrátit k běžnému stylu života. Přeji vám všem hodně zdraví a trpělivosti.

 

Opatření na omezení provozu obchodů

 

S našimi obchodníky je zajištěna možnost nákupu základních potravin a hygienických potřeb. Zásobování bude zajištěno přednostně pro seniory a ohrožené skupiny tímto způsobem:

 

Denně do 10 hodin je možnost si objednat nákup na následující den – přes obecní úřad či přímo u obchodníka viz kontakty níže.

 • Jana Vančurová – 605 340 378 – masné výrobky
 • Danuše Tomíšková – 720 732 945 - potraviny
 • Jaroslav Pecka – 603 469 213 – potraviny, drogerie
 • Aleš Petrů – 466 932 507 - potraviny
 • Ivana Švejková – 724 502 049 – drogerie
 • Obecní úřad – 466 932 121 - koordinace
 • Výjimka – osoba v karanténě, služba donášky nebude moci být poskytnuta – z důvodu chybějících ochranných pomůcek (respirátoru, speciálních oděvů a antibakteriální dezinfekce), byly by tak ohroženy osoby, které by donášku opatřovaly. Jakmile bude obec těmito pomůckami vybavena bude tato služba umožněna. V případě karantény informujte obecní úřad.

 

Lékařská péče – recepty a podezření na nemoc

 

Lékařky pro dospělé i pro děti a dorost mají ordinační dobu beze změn. Pouze je nutné, aby byli vpouštěni lidé po jednom s odstupem a předem si sjednali schůzku na telefonních číslech, viz níže.

V případě, že nemůžete navštívit ordinaci lékaře, domluvte si odeslání e-receptu přímo do lékárny v Řečanech nad Labem, kde pracovník obce či SDH léky vyzvedne a doručí vám je do domu. O potřebě doručení informujte obec, aby mohlo dojít k předání.

 • MUDr. Hlaváčková – 602 850 386
 • MUDr. Luňáková – 608 945 333

 

Stomatologická ordinace je uzavřena, neboť nedisponujeme respirátorem nejvyšší ochrany, který je bezpodmínečně nutný ke stomatologickým zákrokům, kdy lékař přichází do styku s krví a slinami.

V případě příznaků onemocnění koronavirem prosím kontaktujte obvodního lékaře a Krajskou hygienickou stanici, která k vám vyšle testovací pracovníky nebo doporučí další postup. V žádném případě nechoďte do nemocnice či k lékaři bez předchozí konzultace.

 

Řiďte se pokyny Krajské hygienické stanice a sledujte média včetně webových a FB stránek obce

 • Krajská hygienická stanice – krizová linka
 • kontaktovat ve všední dny 14-19 hod, o víkendu 9-19 hod, telefonní číslo 602 730 251
 • Státní zdravotní ústav -724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

 

Jídelna -rozvoz jídel

Od středy 18.3.2020 prozatím do odvolání je možné přebírat jídlo pouze v jednorázových polystyrenových krabičkách, které obec zajistí. Přednostně budou odbavováni senioři a ohrožené skupiny obyvatel. Pokud patříte do této skupiny obyvatel a chcete si nově objednat oběd, učiňte objednávku výhradně přes Obecní úřad na tel. 466 932 121. Dodávat budeme pouze hlavní jídlo. Cena obědu je 57 Kč. V době karantény nebude obcí účtováno dopravné. Obědy budou doručeny před vchod na veřejně přístupné místo, pokud máte psa, prosíme o jeho zajištění.

 

Kdo obědy dosud odebíral, nemusí se znovu hlásit, budou mu automaticky i nadále dodávány v jednorázových obalech. Jídlonosiče proto nepřipravujte.

 

Ochranné roušky

Z důvodu chybějícího zdravotního materiálu, a to především roušek, obec ve spolupráci s občany zajišťuje ušití bavlněných roušek. Ty budou následně distribuovány všem obyvatelům obce dle zájmu. V případě, že budete chtít této nabídky využít, kontaktujte Obecní úřad na telefonním čísle 723 240 875 či na mailu: referent@recanynadlabem.cz

 

Tyto roušky jsou ze  100 % bavlny a po jejich vyvaření je možné opakované použití. Tento typ roušek sice neposkytuje tu nejvyšší ochranu, ale v této situaci je vhodné nosit na ústech alespoň minimální ochranu. Pokud byste chtěli pomoci se šitím roušek, neváhejte nás kontaktovat, materiál dodáme.

 

Obec zajistila tyto základní ochranné pomůcky i některým lékařům a obchodníkům v obci, aby mohlo bezproblémově docházet k distribuci potravin a k ošetření. Ochranné pomůcky budou mít i naši hasiči zajišťující distribuci léků a zaměstnanci obce při rozvozu obědů. Ze strany obce je tedy učiněno maximum pro ochranu vaši i našich zaměstnanců, lékařů a obchodníků.

 

Provoz a pracovní doba obecního úřadu - opatření
 • v úřední dny, tj. pondělí a středa, bude pro veřejnost otevřeno pouze v době 13-16 hodin
 • vstup osob bude probíhat jednotlivě po zazvonění na zvonek před obecním úřadem
 • mimo úřední hodiny a dny je možné nás kontaktovat telefonicky na obecním úřadě na telefonním čísle: 466 932 121 či na následujících telefonních číslech:
  • Michaela Matoušková, starostka – 603 871 594
  • Miloš Švejk, místostarosta – 602 159 413
  • Josef Tuček, místostarosta – 606 709 164

 

Doporučení své záležitosti si na OÚ vyřizujte přednostně elektronickou formou – emailem:
 • kontakty na lékaře a obec jsou taktéž uvedené na webových stránkách obce
Informace o změnách v poplatcích
 • poplatky za psy a odpady – splatnost prodloužena do konce května

Michaela Matoušková, starostka obce

 

Mimořádná opatření a doporučení

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření .pdf ke stažení 

 

Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 215 

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020  do 6:00 hod.

 

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
 3. individuální duchovní péče a služby,
 4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
 5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů;

 

II. nařizuje

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až i),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

 

III. doporučuje

a) zaměstnavatelům

 1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
 2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
 3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:

 1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
 2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

 

IV. zrušuje

 1. bod I. 1. usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020,
 2. bod 2 usnesení vlády České republiky č. 208 ze dne 13. března 2020.

 

Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři, starostové


Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

 


Souhrn všech platných opatření na území ČR během nouzového stavu

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

 

Opatření v oblasti cest do a ze zahraničí

 

 • od 14. března 2020 platí zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí výskytu koronaviru s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR a s výjimkou cizinců, jejichž vstup je v zájmu České republiky;
 • byl zastaven příjem žádostí o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech ČR s výjimkou osob, jejichž pobyt je v zájmu České republiky;
 • byla zastavena řízení v případě žádostí o krátkodobá víza, o kterých dosud nebylo rozhodnuto, s výjimkou osob, jejichž pobyt je v zájmu České republiky;
 • byla přerušena všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podaných na zastupitelských úřadech;
 • od 14. března 2020 byl vyhlášen pro občany České republiky a cizince s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR zákaz vstupu do rizikových oblastí s výjimkou osob, kterým byla udělena výjimka;
 • od 16. března 2020 0.00 hodin bude platit zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR a s výjimkou cizinců, jejichž vstup je v zájmu České republiky;
 • od 16. března 2020 0.00 hodin bude vyhlášen pro občany České republiky a cizince s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR zákaz vycestovat z České republiky s výjimkou osob, kterým byla udělena výjimka;
 • překračovat hranice v rámci přeshraničního styku bude povoleno pouze osobám, které prokáží, že jsou zaměstnány ve vzdálenosti do 100 km vzdušnou čarou od státní hranice;
 • od 13. března od 12.00 hodin platí mimořádné opatření nařizující, že všichni občané České republiky a cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR až na výjimky udělené ministrem vnitra, pokud se vracejí z pobytu na území rizikových oblastí, mají povinnost tuto skutečnost nahlásit, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému praktickému lékaři nebo lékaři pro děti a dorost a strávit 14 dní v karanténě.
 • řidiči nákladních vozidel a autobusů, posádky dopravních letadel, strojvedoucí, posádky vlakových čet a vozmistři, lodní kapitáni a členové posádek plavidel a posádky vozů správce komunikace, kteří přes riziková území tranzitují nebo zajišťují přepravu, pro které platí výjimka z nařízení o povinné karanténě, vláda doporučuje chovat se v rizikových oblastech s maximální obezřetností a na minimum omezit kontakt s místním personálem.

 

Otázky a odpovědi Ministerstva zahraničních věcí k vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s cestováním.

Opatření na státních hranicích

 

 

Informace Ministerstva vnitra k cestování a překračování hranic.

 

Opatření o zákazu kulturních, sportovních a dalších akcí

 

 • od 13. března 2020 od 6.00 hodin byl rozšířen původní zákaz pořádání akcí s účastí veřejnosti;
 • až do odvolání jsou zakázány divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob;
 • k 13. březnu 2020 od 6.00 hodin je zakázána rovněž přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – v posilovnách, na koupalištích, v soláriích, saunách a dalších wellnes službách, v hudebních a společenských klubech, zábavních zařízeních, veřejných knihovnách a galeriích;
 • s účinností od 14. března 2020 06.00 se zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb rozšiřuje i na bazény a turistická informační centra;
 • s účinností od 14. března 2020 06.00 platí pro přítomnost veřejnosti v prostorách vnějších a vnitřních sportovišť povinnost dodržovat omezení maximálního počtu 30 osob ve stejný čas;
 • s účinností od 14. března 2020 06.00 platí zákaz maloobchodního prodeje na tržnicích a tržištích;
 • s účinností od 14. března 2020 od 6:00 do 24. března 2020 do 6:00 se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
  • potravin,
  • výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
  • pohonných hmot,
  • paliv,
  • hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
  • v lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků,
  • malých domácích zvířat,
  • krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
  • brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
  • novin, časopisů,
  • tabákových výrobků,
  • služeb prádelen a čistíren,
  • prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně;
  • s účinností od 14. března 2020 od 6:00 do 24. března 2020 do 6:00 se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení;
  • s účinností od 14. března 2020 od 6:00 do 24. března 2020 do 6:00 se zakazuje činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2;
  • s účinností od 14. března 2020 od 6:00 hod. se zakazuje provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Mimořádná opatření a doporučení na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 

Opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí

 • od 13. března 2020 byla zakázána osobní přítomnost žáků na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole a akcích pořádaných těmito školami;
 • osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi vysokoškoláků je nadále povolena;
 • zakázána je ke stejnému datu rovněž osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a při akcích pořádaných těmito školami;
 • k 13. březnu 2020 je zakázána také osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře;
 • zakázána je rovněž osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení.

 

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Opatření v osobní mezinárodní dopravě

 

 • s účinností od 14. března 2020 00.00 hodin je zakázáno všem dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob přepravovat cestující přes hranice České republiky;
 • od stejného data platí stejný zákaz i pro dopravce v mezinárodní drážní osobní dopravě a pro dopravce v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě;
 • v rámci obchodní letecké dopravy cestujících, při níž je překračována hranice České republiky, mají dopravci zakázáno využívat jiná letiště než mezinárodní veřejné letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni;
 • tato opatření neplatí pro návrat českých občanů a cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů v České republice do České republiky, pro dopravu prázdných autobusů, prázdných vlakových souprav a prázdných plavidel bez cestujících zpět do ČR nebo zpět mimo ČR;
 • výjimku z tohoto opatření může udělit ministr dopravy;
 • až do odvolání se ruší zákaz jízdy kamionů nad 7,5 tuny na českých silnicích a dálnicích v neděli a ve státní svátky.

 

Podrobné informace Ministerstva dopravy

Opatření v sociálních službách

 • po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie koronaviru SARS CoV-2 byla uložena pracovní povinnost studentům v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost nebo v programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku s cílem zajistit poskytování péče v zařízeních sociálních služeb;
 • konkrétní pracovní povinnost bude vláda ukládat v součinnosti s hejtmany a primátorem hlavního města Prahy;
 • s platností od 16. března 2020 po dobu trvání nouzového stavu se všem poskytovatelům sociálních služeb, kteří provozují denní stacionář, nařizuje pozastavit činnost těchto zařízení; v nezbytně nutných případech a nezbytně nutné míře musí klientům zajistit ve spolupráci s obcemi poskytnutí jiné vhodné sociální služby.

 

Informace Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociální služeb i k pracovněprávním vztahům.

 

Opatření v oblasti vězeňské služby

 • s účinností od 14. března 2020 id 00.00 hodin jsou po dobu vyhlášení nouzového stavu zakázány návštěvy obviněných ve vazební věznici, odsouzených ve výkonu trestu ve věznicích a chovanců v ústavech pro výkon zabezpečovací detence.

 

Ministerstvo spravedlnosti zavedlo řadu další řadu opatření týkajících se rezortu justice.

 

Zařazení koronaviru na seznam nakažlivých nemocí

 • vláda schválila novelu nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin s tím, že na seznam nakažlivých lidských nemocí byl nově doplněn koronavirus SARS-CoV-2;
 • to znamená, že úmyslné šíření nového koronaviru bude nově trestným činem.